Dziękczynienie za odnowienie świątyni parafialnej w Łowiczku