I diecezjalna pielgrzymka kobiet do Charłupi Małej