Licheń. Wspomnienie Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych