Wyjście Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę (Grupa Włocławska)


6 sierpnia 2023 r