Bierzmowanie w parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie


19 maja 2020 r., ks. Jarosław Szpolorowski

Bierzmowanie w parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie

19 maja br. o godz. 17.00 Pasterz Diecezji Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering przewodniczył uroczystej Eucharystii, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 40 młodym z parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie.
 
Słowo powitania skierowali przedstawiciele rodziców oraz ks. kan. Ireneusz Mrowicki., proboszcz miejscowej parafii.
 
W homilii Ksiądz Biskup, nawiązując do fragmentu Dziejów Apostolskich opisującego uwolnienie Pawła i Sylasa, podkreślił konieczność dawania świadectwa wiary. „Sakrament bierzmowania daje szczególną łaskę, by żyć według wymagań, jakie stawia przed nami przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela”, mówił hierarcha, wskazując na zagrożenia, czyhające na ludzi pragnących żyć jako świadkowie Jezusa Chrystusa.
 
Na zakończenie liturgii Pasterz Diecezji podkreślił konieczność powrotu do czynnego życia sakramentalnego. „Żadna transmisja nie może się bowiem równać z czynnym uczestnictwem w sakramentach Kościoła, w których działa prawdziwie i skutecznie sam Chrystus. To ważne przypomnienie nie tylko dla bierzmowanej młodzieży, ale dla wszystkich wiernych, którzy nie mogą zatracić szczerej tęsknoty za żywym uczestnictwem w liturgii”, mówił ks. bp Mering.
 
Ostatnim akordem wydarzenia było poświęcenie nowego tabernakulum, odnowionego ołtarz, obrazu Jezusa Miłosiernego oraz kaplicy w której trwać będzie codzienna adoracja.