Bp Mering: dziękuję bp. Stanisławowi za pracę duszpasterską w Diecezji Włocławskiej


8 lipca 2020 r.

Bp Mering: dziękuję bp. Stanisławowi za pracę duszpasterską w Diecezji Włocławskiej

„To włączanie się księdza biskupa Stanisława w pracę duszpasterską Kościoła Włocławskiego było dla mnie gwarantem solidnego, obiektywnego i kompetentnego oceniania różnych aspektów życia Diecezji, za co – jako biskup diecezjalny – pragnę podziękować. Cieszę się, że na miarę sił, Ksiądz Biskup będzie dalej pełnił posługi w Diecezji. Proszę was, Siostry i Bracia, abyśmy przechodzącemu na emeryturę Księdzu Biskupowi okazali naszą wdzięczność za Jego pracę i otoczyli Go serdeczną modlitwą” – napisał biskup włocławski Wiesław Mering w słowie do wiernych diecezji po ogłoszeniu decyzji o przejściu ks. bp. Stanisława Gębickiego na emeryturę. 8 lipca Ojciec Święty Franciszek, w dniu 75. urodzin bp. Gębickiego przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej.
 
W słowie do wiernych bp Mering zauważa, że „ksiądz biskup Stanisław pełnił swoją posługę kapłańską w Kościele Włocławskim od ponad 50 lat, a od ponad 20 lat jako biskup pomocniczy”, dlatego „Ojciec Święty Franciszek podkreślił w swoim piśmie wkład księdza biskupa Stanisława w rozwój i życie duchowe diecezji. Wyrażało się to przez posługę sakramentalną, pracę dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym, odpowiedzialność jako wicerektora seminarium oraz kanclerza Kurii”.
 
Biskup Włocławski podkreśla także rolę bp. Gębickiego w Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz przewodniczenie Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki, Budownictwa Sakralnego i Kościelnego, jak również udział w cotygodniowych obradach Rady Biskupiej, spotkaniach Księży Dziekanów, uczestnictwo w Kolegium Konsultorów i Radzie ds. Święceń.
 
Dziękując za posługę ks. bp. Stanisława Gębickiego jako biskupa pomocniczego Diecezji Włocławskiej bp Mering prosi wiernych, aby „przechodzącemu na emeryturę Księdzu Biskupowi okazali wdzięczność za Jego pracę i otoczyli Go serdeczną modlitwą”.
 
Słowo Biskupa Włocławskiego zostanie odczytane we wszystkich kościołach diecezji w niedzielę 12 lipca br.