Bp Mering do maturzystów: bez Chrystusa skazujemy siebie na śmierć


30 kwietnia 2021 r., tekst: ks. Jacek Buta; foto: ks. Julian Głowacki

Bp Mering do maturzystów: bez Chrystusa skazujemy siebie na śmierć

W piątek 30 kwietnia miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza. Dla zachowania obowiązujących norm sanitarnych w tym roku miało ono miejsce we  włocławskiej katedrze. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa rozpoczęła się o godz. 9.00.
 
Na początku liturgii ks. prałat Jacek Kędzierski, dyrektor ZSK, powitał absolwentów, ich rodziców, wychowawców oraz przedstawicieli grona pedagogicznego.
 
O oprawę liturgiczno-muzyczną zatroszczyli się sami maturzyści wspomagani przez szkolną scholę.
 
Homilię wygłosił ustępujący Pasterz Diecezji. Odnosząc się do słowa Bożego, przekazał naszej młodzieży cenne życiowe wskazówki. Nawiązując do słów Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”, Ksiądz Biskup wyjaśnił młodym, iż Jezus nazywa siebie „drogą”, by Jego uczniowie rozumieli, że to On nadaje kierunek i dynamizm działaniom podejmowanym przez Jego uczniów; „prawdą”, gdyż na drodze z Chrystusem człowiek dowiaduje się tego, co najistotniejsze i „życiem” - bo celem ludzkiego życia jest życie wieczne. „Bez Chrystusa, bez Jego prowadzenia, skazujemy siebie na śmierć” - zakończył Ksiądz Biskup.
 
W procesji z darami maturzyści, poza chlebem i winem, ponieśli do ołtarza obraz św. Józefa. Tym samym licealiści, kończący naukę w roku tegoż świętego patrona, pozostawili pamiątkę, która zawiśnie w szkolnej kaplicy.
 
Przed uroczystym błogosławieństwem kończącym liturgię, na prośbę Księdza Dyrektora, Ksiądz Biskup wręczył abiturientom medale ZSK. Otrzymali je: Adam Sliwowski i Igor Deptulski za wzorowe pełnienie misji szkoły, Paweł Gołębiewski za stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym oraz Anna Tomaszewska i Mateusz Betke za najwyższą średnią ocen. Następnie przedstawiciele maturzystów wyrazili wdzięczność, składając życzenia Księdzu Biskupowi i ofiarując symboliczne 18 czerwonych róż.
 
Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Dyrektor wraz z wychowawcami dokonał uroczystego wręczenia nagród i świadectw ukończenia szkoły. Jak zawsze każdy z absolwentów otrzymał egzemplarz Pisma Świętego oraz najnowszy numer „Rocznika ZSK”. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią na tle zabytkowej włocławskiej świątyni.
 
Wszystkim abiturientom życzymy darów Ducha Świętego podczas egzaminów oraz dostania się na wymarzone studia.