Ciechocinek: VI Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej


24 lipca 2021 r., tekst: ks. PK; foto: ks. JG

Ciechocinek: VI Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej

„Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo to sztuki umiejętnego gospodarowania darami przyrody dla potrzeb człowieka, bez naruszania źródeł ich pochodzenia” - te słowa stanowiły motto VI Kujawsko-Dobrzyńskiego dnia kultury rolniczej, leśnej i łowieckiej, który miał miejsce 24 lipca w Ciechocinku.
 
Obchody rozpoczęły się w ciechocińskiej kolegiacie, gdzie uroczystej Mszy Świętej hubertowskiej, przy obecności licznych pocztów sztandarowych z kół łowieckich i nadleśnictw, przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski. W czasie Eucharystii zjednoczone środowiska rolnicze, leśne i łowieckie, wraz ze swoimi księżmi kapelanami, dziękowały za możliwość realizacji Bożego polecenia: „czyńcie sobie ziemie poddaną”.
 
Do licznie zgromadzonych wiernych oraz tych, którzy zawodowo i z pasji zajmują się pracą na roli, słowa w homilii skierował ksiądz Biskup Krzysztof. To przyrodnicy poświęcają swoje życie, zainteresowania, czas pamiętając, że wszystko co nas otacza dał nam Bóg. Nie tylko trzeba z tego korzystać, ale mądrze gospodarować, aby zachować równowagę.
 
W homilii ksiądz biskup zaznaczył, że przyrodnicy poświęcają swoje życie, zainteresowania, czas pamiętając, że natura jest darem Boga, z której trzeba nie tylko korzystać, ale także mądrze gospodarować, aby zachować równowagę. Wypływa to z przykazań, które Bóg dał człowiekowi. „Dziesięć słów jest pomocą dla człowieka aby uczynić siebie i świat szczęśliwymi”, mówił homilista.
 
Ksiądz Biskup przestrzegł także, aby do ekologii nie wprowadzać ideologii dotyczących ubóstwienia przyrody. „Jeżeli tak się dzieje, to jest to obraz złego człowieka który sieje zło, o czym mówi Ewangelia”, podkreślał bp Wętkowski, wskazując antidotum jakie daje Dobra Nowina wobec negatywnych postaw współczesnego świata. Hierarcha wymienił tu cierpliwość, umiejętność czuwania i czynienie dobra. „Bóg czeka i nie chce zmarnować, żadnego dobra”, przypomniał biskup włocławski, wskazując, że ta cnota jest obecna w pracy rolników, leśników i myśliwych, którzy muszą panować nad emocjami.
 
Pochylając się nad umiejętnością czuwania, bp Wętkowski zauważył, że „gdyby gospodarz z Ewangelii czuwał, zły człowiek by kąkolu nie rozsiał”. W tym kontekście hierarcha przypomniał, że czuwanie potrzebne jest również w sferze duchowej, aby w sercu człowieka nie zostało zasiane zło. „Odpowiedzią na zło jest czynienie jeszcze więcej dobra”, zaznaczył ksiądz biskup.
 
Na zakończenie liturgii, wraz z łowczymi okręgowymi z Konina i Sieradza, życzenia imieninowe biskupowi włocławskiemu złożył Grzegorz Wiśniewski, łowczy okręgowy włocławski oraz inicjator wydarzenia.
 
W modlitewnym spotkaniu grą na instrumentach dętych i rogach myśliwskich towarzyszył z Zespół Reprezentacyjny Muzyki Myśliwskiej PZŁ, pod kierunkiem Mieczysława Leśniczaka.
 
Dalsza część uroczystości przeniosła się do Parku Zdrojowego, gdzie w muszli koncertowej słowo do zebranych skierowali przedstawiciele władz państwowych oraz Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.
 
Po części oficjalnej brać rolnicza, leśna, łowiecka oraz kuracjusze mogli delektować się ucztą artystyczną zespołów muzycznych i kosztować kulinarnych darów pól, lasów i mokradeł.