Ciechocinek: w Kolegiacie bp Mering poświęcił nowy ołtarz


29 czerwca 2020 r., ks. AN, foto: ks. JG

Ciechocinek: w Kolegiacie bp Mering poświęcił nowy ołtarz

W uroczystość odpustową 29 czerwca br., obchodzoną w kolegiacie św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, biskup włocławski Wiesław Mering poświęcił nowy ołtarz wraz z przebudowanym prezbiterium świątyni. Początkowo uroczystość miała odbyć się 19 marca br., ale z powodu epidemii koronawirusa została odłożona do dnia odpustu parafialnego.
 
Znaczenie niezwykle bogatej w obrzędy liturgii wyjaśnił w homilii bp Mering: „nie ma bardziej uroczystych obrzędów nad te, które dzisiaj przeżywamy. Obrzęd poświęcenia ołtarza niewiele różni się od obrzędu poświęcenia świątyni. Zawsze centralnym momentem jest właśnie ten – poświęcenie ołtarza, bo to jest centralne miejsce w świątyni katolickiej”.
 
„Uświadomiłem sobie, że Kościół w swojej mądrości wykorzystał wszystkie najstarsze intuicje związane z europejską kulturą – mówił hierarcha – Już 600 lat przed narodzeniem Chrystusa filozofowie greccy podkreślali, że całość ludzkiego życia przebiega pośród czterech żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza”. Jak zaznaczył, ta myśl „została niejako uświęcona w obrzędach, w których będziemy uczestniczyli”.
 
Mówiąc o symbolu wody kaznodzieja podkreślił, że daje ona życie i oczyszcza człowieka: „Odnosi nas w świątyni do największego oczyszczenia, jakie dokonuje się w życiu człowieka – przypomina mu przyjęty chrzest, dlatego zostaliśmy pokropieni wodą święconą, by przypomnieć sobie, że moje życie w Bogu zaczęło się od momentu chrztu”.
 
Zwracając uwagę z znaczenie ognia, światła, bp Mering wytłumaczył, że „obrzęd zaczynamy w ciemnej świątyni. Przypomina nam to wniesienie światła w noc paschalną: po ciemnościach śmierci Chrystusa, to światło odnosi nas do Zmartwychwstałego. Bez Niego jest ciemno, człowiek się gubi. Chrystus sam nazwał siebie światłem świata. Dziś świątynia rozbłyśnie Jego blaskiem, kiedy poświęcony zostanie ołtarz – serce świątyni”.
 
Hierarcha wskazał na wagę litanii do Wszystkich Świętych oraz modlitwy konsekracyjnej, by zatrzymać się na namaszczeniu ołtarza. „Kamień – ziemia; kamień zawsze odnosi do Jezusa będącego żywym kamieniem. To nie dlatego, że on jest piękny, szlachetny, wyrzeźbiony, dobrze zaprojektowany, tylko dlatego, że Chrystus jest kamieniem, jest skałą, i nie ma szans na sensowne życie ktoś, kto Chrystusa nie uczyni skałą swojego życia”. Kaznodzieja skojarzył namaszczony ołtarz w ciechocińskiej kolegiacie z ołtarzem namaszczenia w Jerozolimie w Bazylice Grobu Pańskiego, który jest w miejscu, gdzie ciało Chrystusa zostało namaszczone przed pogrzebem i zmartwychwstaniem. „Pomazanie ołtarza świętymi olejami jest nawiązaniem do tamtej symboliki. Namaścimy ołtarz w pięciu miejscach, odnoszących nas do ran Chrystusa” – wyjaśniał bp Mering. Podkreślił także rolę kadzidła jako symbolu modlitwy, która „wznosi się do Boga w łączności z Chrystusem”.
 
„Potem ofiara eucharystyczna – ona przypomina o świętym ołtarzu, którym jest Chrystus, o tym węgielnym kamieniu Kościoła, ale celem naszych modlitw i procesji jest sam Chrystus, nie ołtarz – sam Chrystus, którego ten ołtarz wyraża” – wołał Biskup Włocławski i tłumaczył, że „ołtarz zawsze związany jest z krzyżem, bo w każdej Mszy św. dokonuje się ta sama ofiara złożona na Golgocie, ta sama ofiara, którą przypomina nam krzyż”. Ołtarz jest ponadto stołem Pańskim, do którego zostaliśmy zaproszeni, „by Ciało i Krew żywego Jezusa Chrystusa stały się dla nas pokarmem w drodze ku wieczności”.
 
Wyjaśniwszy obrzędy poświęcenia ołtarza bp Mering pytał: „po co nam to wszystko, po co świątynie, po co ołtarze? – właśnie po to, żebyśmy godnie mogli wielbić Boga we wspólnocie chrześcijan, czyli w Kościele. Sam Bóg wybierał sobie miejsce, z którego przemawiał do człowieka. A Izraelici zbudowali świątynię, która im przypominała, że Bóg jest pośród nich. Nasze chrześcijańskie świątynie mają przypominać majestat boży, budzić zachwyt Bogiem poprzez swoje piękno i kierować myśli ku Bogu” – mówił hierarcha kończąc homilię stwierdzeniem, że wszystko to wynika z odpowiedzi Piotra danej w okolicy Cezarei Filipowej: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
 
Namaszczenia ołtarza wraz z ks. bp. Wiesławem Meringiem dokonał biskup pomocniczy Stanisław Gębicki.
 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni przez proboszcza miejsca ks. prał. Grzegorza Karolaka kapłani, w tym prałaci i kanonicy Kapituły Kolegiaty Ciechocińskiej, Rycerze Kolumba, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz wierni świeccy.