Dąbie n. Nerem: 3. rowerowa pielgrzymka do Lichenia


18 sierpnia 2022 r., ks. KŁ

Dąbie n. Nerem: 3. rowerowa pielgrzymka do Lichenia

Już po raz trzeci z parafii św. Mikołaja w Dąbiu nad Nerem wyruszyła rowerowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Duchowym opiekunem grupy był ks. Karol Łazik.
 
W dwudziestoosobowej grupie, rowerami, w dwa dni (16-17 sierpnia) pielgrzymi pokonali około 120 kilometrów, by przedstawić Matce Bożej swoje intencje. Po dotarciu na miejsce wszyscy uczestniczyli we Mszy św. u sióstr anuncjatek w Grąblinie, i w Apelu Maryjnym.
 
W drugim dniu, po porannej Eucharystii pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną. Po drodze zatrzymali się w Niemieckim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, aby pomodlić się za wszystkie ofiary wojny i prosić o pokój na świecie.