Diecezjalne Dni Rodziny w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej


23 czerwca 2022 r., ASK/JZ

Diecezjalne Dni Rodziny w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Diecezjanie włocławscy i pielgrzymi świętują w licheńskim sanktuarium Diecezjalne Dni Rodziny pod hasłem: „Miłość rodzinna – powołanie i droga do świętości”. Wydarzenie odbywające się w dniach 19-26 czerwca, zbiega się z zakończeniem Roku Rodziny w Kościele.
 
W niedzielę 19 czerwca w bazylice licheńskiej wierni szczególnie zawierzali Bogu wszystkich obdarzonych łaską ojcostwa. – Bycie kochającym ojcem to najważniejsza kariera życiowa – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. – Zadaniami ojcostwa są naśladowanie Pana Boga i troska o drugiego człowieka – kustosz licheńskiego sanktuarium zachęcił, by spojrzeć na ojcostwo, jak na dar od Boga, który wspiera i uzdalnia mężczyzn do pełnienia tej misji. Zwrócił też uwagę na problemy, które dotyczą tematu ojcostwa. – Co piąte dziecko wychowuje się bez ojca, a więc rzesza młodych ludzi nie doświadcza miłości ojca, bo kryzysy rodziny często kończą się dramatem rozwodu. Pierwszym zadaniem jest troska o swoją rodzinę, by była trwała i silna – mówił. Po Eucharystii ojcowie zawierzyli swoje życie, powołanie i rodziny św. Józefowi oraz otrzymali indywidualne błogosławieństwo.
 
Każdego dnia rodziny spotykały się na modlitwie różańcowej, Mszy św., apelu maryjnym oraz miały okazję wysłuchać konferencji i świadectw. Poniedziałkowej Eucharystii przewodniczył ks. Henryk Witczak, proboszcz parafii św. Wojciecha w Koninie, a parafianie przygotowali liturgię słowa. Ks. Witczak homilię oparł o ewangeliczne spotkanie Chrystusa i cudzołożnicy, którą faryzeusze chcieli ukamienować zgodnie z prawem. Jezus mówi: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. – Również w dzisiejszych czasach wielu pokazuje grzesznych palcami. Jak jest w naszych rodzinach, wśród najbliższych? – ksiądz proboszcz zachęcał do refleksji i podejmowania działania jeszcze zanim dojdzie do kryzysu rodzinnego.
Po Eucharystii konferencję „Rodzina w świetle Słowa Bożego” wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC. – Misją rodziny jest strzeżenie i przekazywanie miłości Boga do dzieci i innych ludzi – podkreślił ks. Hybza. – Ostatecznym celem tworzenia rodziny jest osiągnięcie życia wiecznego.
 
W liturgię Mszy Świętej trzeciego dnia Diecezjalnych Dni Rodzin włączyła się wspólnota parafialna z Lichenia. Eucharystii przewodniczył ks. Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. – Ojciec Święty Franciszek ten rok ogłosił rokiem rodziny, bo chciał bardzo podkreślić, jak ważna jest ta najmniejsza komórka społeczna, którą tworzą rodzina i małżeństwo – mówił w homilii ks. Borkowski. Tematem katechezy, którą wygłosili Renata i Tomasz Matczakowie, należący do Eguipes Notre-Dame, było małżeństwo jako fundament rodziny. – Małżeństwo staje się miejscem spotkania człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. Bóg uczynił z niego znak święty i uświęcający. Dopiero w Nim uczymy się prawdziwej miłości – mówili małżonkowie.
 
W środę, 22 czerwca, refleksję nad miłością rodzinną podjął ks. prał. Zbigniew Cabański wraz ze wspólnotą parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie. – Jan Paweł II nazywał Maryję Matką pięknej miłości, najpierw przyjęła dar miłości od Boga, by dzielić się nim z innymi. Dlaczego mówimy o kryzysie małżeństwa i rodziny? Bo człowiek nie przyjmuje daru miłości Boga. Miłość to spotkanie z osobą i trwanie przy tej osobie, bez względu na okoliczności. Maryja, prowadząc do Boga, chce byśmy odkryli Jego miłość i stawali się świętymi poprzez życie małżeńskie, rodzinne czy wspólnotowe. To droga, która wyprowadza z każdego kryzysu – zaznaczył ks. Cabański.
 
Doświadczeniem życia w małżeństwie z 25-letnim stażem podzielili się Krystyna i Arkadiusz Gorgolewscy. Zwrócili uwagę na potrzebę dobrej komunikacji, kształtowania postaw, które są wyrazem miłości i cierpliwego słuchania. Podkreślili wartość wierności, wzajemnej służby i realnej obecności Boga w codziennym życiu. – Chrystus troszczy się o małżeństwo, stanowi jego rdzeń i dzięki Niemu małżonkowie nie muszą polegać na własnej sile – mówili.
 
W najbliższych dniach oprócz rodzinnej modlitwy podczas nabożeństw i wysłuchania świadectw, chętni będą mogli wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym wokół Lichenia 25 czerwca o godz. 10.00. Diecezjalne Dni Rodziny zakończy w niedzielę, 26 czerwca, Msza św. z błogosławieństwem rodzin oraz rodzinny piknik na zielonym dywanie przed bazyliką. Zapraszamy!
 
Patronatem honorowym Diecezjalne Dni Rodziny objął biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, a współorganizują je Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej i Zgromadzenie Księży Marianów.