Grabkowo: wprowadzenie relikwii bł. kard. Wyszyńskiego


17 sierpnia 2022 r., ASK

Grabkowo: wprowadzenie relikwii bł. kard. Wyszyńskiego

Wierni parafii św. Marii Magdaleny w Grabkowie przeżywali 16 sierpnia święto patronalne św. Rocha, a także wprowadzenie relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i 530. rocznicę dedykowania kościoła Bogu.
 
Mszy św. przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. – Można powiedzieć, że jesteśmy u rdzenia istnienia diecezji włocławskiej; te ziemie od początku do niej należały. A jednocześnie jesteśmy u źródła życia chrześcijańskiego na tej ziemi – mówił ksiądz biskup. – Dziś pamiętamy o tych wszystkich, którzy tu się modlili, w tej wielowiekowej świątyni wyczuwa się ducha tych, którzy tu przychodzili i wypowiadali Bogu swoje radości i żale. Świątynia, o której mówi Chrystus to świątynia składająca się z ludzi. Tych, których łączy chrzest święty, którzy przychodzą, by przyjmować Słowo Boże, sakramenty, przede wszystkim Eucharystię i w ten sposób umacniać się na drodze życia. Dziś dziękujemy za pokolenia, które były przed nami i prosimy dla dzisiejszego pokolenia, by potrafiło zachować wiarę i przekazać wiarę oraz zadbać o dom Boży – kontynuował hierarcha.
 
Grabkowo. Wieś ta jeszcze przed 1252 r. należała do biskupów włocławskich, którzy utworzyli parafię pod koniec XIII w. W 1325 r. parafia już istniała.
 
Pierwszy kościół św. Marii Magdaleny w Grabkowie był drewniany. Gdy uległ zniszczeniu, prawdopodobnie ze starości, Jan ze Stradomia, proboszcz w Grabkowie, przy pomocy Mikołaja z Brudzewa, wojewody sieradzkiego i starosty brzeskiego , wzniósł nowy murowany kościół. Został on konsekrowany w 1492 r. Zdarzało się, że proboszczowie nie rezydowali w Grabkowie, dlatego świątynia bywała zaniedbana. Przetrwała jednak do 1889 r., kiedy została poddana gruntownej przebudowie. Wykorzystano tylko część murów dawnej budowli późnogotyckiej. Dobudowano kruchty, szczyty, prezbiterium i zakrystię.