I Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej (zaproszenie)


24 listopada 2022 r.

I Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej (zaproszenie)

26 listopada 2022 r. aula Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek. Na spotkanie zapraszamy duszpasterzy diecezjalnych wraz z liderami świeckimi (1-2 osoby) poszczególnych duszpasterstw, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.
 
9.30 – Powitanie przybyłych przedstawicieli duszpasterstw i przedstawienie planu spotkania – ks. Adam Zieliński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej
9.35 – Słowo pasterskie ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego
 
10.00 – Modlitwa przedpołudniowa
10.10 – Rola duszpasterstw specjalnych i specjalistycznych w życiu diecezji – ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK w Toruniu
 
10.45 – Założenia nowego programu duszpasterskiego na rok 2022-2023 „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – ks. Adam Zieliński
 
11.00 – Praca w grupach dyskusyjnych
 
12.00 – Podsumowanie dyskusji przez liderów poszczególnych grup
  
13.00 – Obiad
 

ks. Adam Zieliński
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii