II Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej


18 listopada 2023 r., tekst i foto: ALS

II Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej

W sobotę, 18 listopada w budynku ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku miało miejsce II Forum Duszpasterskie Diecezji Włocławskiej, zorganizowane przez ks. Adama Zielińskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
 
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą; następnie do zebranych swoje słowo za pośrednictwem mediów, skierował ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski. Dziękując zebranym za zaangażowanie w życie diecezji, podkreślił wyjątkowość trwającego czasu 900-lecia diecezji włocławskiej i nawiedzenia Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie. Biskup diecezjalny zauważył, że wszelkie działania należy podejmować we współpracy wspólnoty, która powinna się nawzajem poznawać, pomagać sobie i dopełniać się w podejmowanych inicjatywach.
 
Centrum spotkania było przedstawienie nowego programu duszpasterskiego „Uczestniczę we wspólnocie kościoła”, którego dokonał ksiądz Adam Zieliński zaznaczając, że odpowiedzialność za duszpasterstwo ciąży na wszystkich. W najważniejszych komunikatach księdza dyrektora, wybrzmiała chęć ożywienia wiernych świeckich w życiu wspólnot parafialnych, i  informacja o powołaniu rocznej Szkoły Katechistów.
 
Kolejnym punktem była prezentacja duszpasterstw diecezji włocławskiej. Była to okazja do pogłębienia wiedzy na temat ich działalności, i do wymiany doświadczeń i refleksji, budzących się w toku ich działalności.
 
Zwieńczeniem spotkania był wykład ks. Adama Kłonowskiego na temat rozpoznania swojego charyzmatu i roli mediów społecznościowych w duszpasterstwie. Duszpasterz? Strateg? Czy Influencer? - co ich dzieli, a co łączy, i w której z tych sfer można odnaleźć siebie - rozważali wspólnie zebrani uczestnicy forum. Prelegent przypomniał przypowieść o talentach, zachęcając do zakochania się w Jezusie i do odważnego podjęcia działań.