Kazimierz Biskupi: diecezjalne rekolekcje doradców życia rodzinnego


29 maja 2023 r., MB

Kazimierz Biskupi: diecezjalne rekolekcje doradców życia rodzinnego

– Już teraz wiesz, że kiedy się potkniesz, kiedy wpadniesz w bagno możesz użyć złotej karty. Tak jak w życiu, złota karta daje ci różne przywileje. Złotą kartą Bożego miłosierdzia jest 15. rozdział Ewangelii Łukasza. Używaj jej za każdym razem, kiedy będziesz w tarapatach. Ojciec czeka – tymi słowami żegnał 40 doradców życia rodzinnego diecezji włocławskiej ksiądz dr Adam Bajorski z Kazimierza Biskupiego, misjonarz Świętej Rodziny.
 
Podstawą rekolekcji pt. „Powrót do domu”, które trwały w dniach 26-28 maja, była przypowieść o miłosiernym Ojcu, którą doradcy samodzielnie rozważali metodą lectio divina. Podczas Drogi Krzyżowej, w postawie oddania, rekolektanci przynosili Jezusowi swoje życiowe rany, te doświadczane od drugiego człowieka i te, których nie skąpią innym.
 
Oczekiwanym punktem rekolekcji było spotkanie z biskupem włocławskim Krzysztofem Wętkowskim, który zainicjował prace nad instrukcją, dotyczącą zasad przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 
Uzupełnieniem rekolekcji było spotkanie z Barbarą Borkowską, doradczynią życia rodzinnego w Kazimierzu Biskupim, która omówiła zasady profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży w rodzinie i Piotrem Guzdkiem, autorem „Kompendium pastoralnego o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie”.

Organizatorem rekolekcji było Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej.