Ks. bp Gębicki w Russocicach: autentyczny świadek Chrystusa staje w obronie wartości


25 czerwca 2020 r., ks. SP

Ks. bp Gębicki w Russocicach: autentyczny świadek Chrystusa staje w obronie wartości

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 66-osobowa grupa młodzieży z parafii św. Michała Archanioła w Russocicach przyjęła z rąk ks. bp. Stanisława Gębickiego sakrament bierzmowania. Uroczystą liturgię współkoncelebrowali księża pochodzący z miejscowej parafii: ks. prał. Andrzej Michałowski oraz ks. prał.  Stanisław Kaniewski, pracujący w archidiecezji łódzkiej. W imieniu wspólnoty parafialnej, w której młodzież przechodzi od chrztu św. drogę wiary, prośbę wypowiedział  ks. kan. Świerad Sławomir Pettke. O udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej prosili także rodzice kandydatów.
 
Ksiądz Biskup w homilii skierowanej do młodzieży przybliżył osobę św. Jana Chrzciciela, który odegrał wyjątkową rolę w dziele zbawienia. Był on zaszczytnym poprzednikiem i zwiastunem przychodzącego Mesjasza.  Jan Chrzciciel zaświadczył o Chrystusie i oznajmił Jego obecność wśród ludzi: ,,Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Homilista powiedział, że przeżywana uroczystość jest zachętą do miłowania prawdy. „Św. Jan Chrzciciel jest wzorem do dawania świadectwa prawdzie nie tylko dla kandydatów do bierzmowania”, mówił hierarcha, podkreślając, że „dzisiaj jest wzorem do stawania świadectwa wartości, którym na imię rodzina, nierozerwalne małżeństwo, obrona życia i poszanowanie podstawowych praw człowieka”. Ksiądz Biskup zachęcał młodych, by stawali się prawdziwymi  świadkami Chrystusa - jak apostołowie, umocnieni mocą Ducha Świętego. „Autentyczny świadek Chrystusa wiarę wyznaje odważnie, staje w obronie wartości, nie wstydzi się swojej przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła, a przede wszystkim w życiu odzwierciedla Jezusa. Przykładem takiego świadka wiary jest św. Jan Paweł II, którego 100 urodziny obchodzimy w tym roku”, mówił Ksiądz Biskup, który, jako osobisty świadek wydarzenia, przypomniał zebranym przepiękny obraz z pogrzebu papieża. „Widzieliśmy wszyscy,  jak gwałtowny powiew wiatru przerzucał stronice Ewangeliarza, leżącego na trumnie, by ostatecznie go zamknąć jakby znak spełnionego życia z wiary papieża”, powiedział hierarcha.  
 
Jedność myśli i działania Księdza Biskupa oraz zebranej młodzieży, dopełnił przygotowany przez młodzież i duszpasterzy dar ołtarza: dwa obrazy: św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny, współczesnych apostołów Bożego miłosierdzia. Wizerunki świętych uzupełnią boczny ołtarz Bożego Miłosierdzia z poświęconym w czasie pandemii obrazem Jezusa - miłosiernego lekarza.  
 
Na zakończenie uroczystości, przedstawiciele młodzieży wypowiedzieli słowa wdzięczności wobec księdza biskupa, dziękując za jego posługę oraz wyznaczenie opatrznościowej daty  bierzmowania.