Ks. prał. dr Zbigniew Cabański nowym wikariuszem biskupim


29 maja 2020 r., ks. AN

Ks. prał. dr Zbigniew Cabański nowym wikariuszem biskupim

W dniu dzisiejszym ks. bp Wiesław Mering ogłosił nominację ks. prał. dr. Zbigniewa Cabańskiego, proboszcza par. NMP Królowej Polski w Koninie, na Wikariusza Biskupiego Rejonu Konińskiego. Obejmie on tę funkcję 1 lipca br. po odchodzącym na emeryturę ks. prał. Wojciechu Kochańskim.
 
Ks. Zbigniew Cabański ur. się 16 września 1964 r. w Turku. Do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku został przyjęty po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Turku w 1983 r. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1989 r. we Włocławku z rąk ks. bp. Henryka Muszyńskiego.
 
W latach 1991-1994 ks. Cabański studiował katechetykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe z pedagogiki – oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 
W latach ks. Cabański 1994-2000 pełnił funkcję referenta Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej, a w 1997 r. został zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterskiego. W latach 1995-2000 był dyrektorem Kolegium Teologicznego Diecezji Włocławskiej.
 
 
W latach 2003-2006 pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu bądkowskiego, a od 2006 r. dziekana dekanatu bądkowskiego.
 
W 2004 r. ks. Cabański został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej, a w 2013 r. prałatem kustoszem tejże kapituły.
 
W 2011 r. uzyskał doktorat z teologii w zakresie katechetyki na UKSW w Warszawie.
 
Ks. Cabański był proboszczem parafii w Raciążku, Osięcinach, Piotrkowie Kujawskim, a obecnie w par. NMP Królowej Polski w Koninie. W 2017 r. został mianowany proboszczem par. NMP Królowej Polski w Koninie. Z dniem 1 lipca 2020 r. Biskup Włocławski Wiesław Mering mianował Ks. prał. Zbigniewa Cabańskiego wikariuszem biskupim rejonu konińskiego.