Ksiądz Dyrektor i Nauczyciele „Długosza” nagrodzeni


16 października 2020 r., tekst: MG/ks. AT; foto.: KJ

Ksiądz Dyrektor i Nauczyciele „Długosza” nagrodzeni

Ks. prał. dr Jacek Kędzierski, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, w roku 2020 został odznaczony szczególnymi wyróżnieniami: Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, przyznawanym przez Ministra Edukacji Narodowej, oraz Nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 
Zgodnie z zasadami przyznawania orderów i odznaczeń państwowych, wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej, niż:
- po 30 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę,
- po 20 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę,
- po 10 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
 
Wzorowa praca Księdza Dyrektor na rzecz Zespołu Szkół Katolickich, skłoniła Diecezję, by zgłosić kandydata do jeszcze jednego wyróżnienia - Nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. W uzasadnieniu Kapituła Nagrody doceniła zasługi Księdza Prałata w codziennej pracy na rzecz szkoły jako dyrektora, nauczyciela i wychowawcy.
 
Ks. Jacek Kędzierski pracę zawodową rozpoczął 1 września 1990 r. i po odliczeniu przerw w pracy spowodowanych podjęciem studiów specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Rzymie, zakończonych uzyskaniem stopnia doktora teologii, ogólny staż pracy w roku 2020 wyniósł 22 lata, a w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku - 18 lat. Wypracowane przez Księdza Prałata lata pozwoliły Diecezji Włocławskiej na złożenie do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.  
 
Wraz z ks. Jackiem Kędzierskim odznaczonych i uhonorowanych Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej zostało siedmioro nauczycieli włocławskiego „Długosza”:
 • Sławomira Lewandowska, wicedyrektor ds. szkoły podstawowej (Medal Złoty za Długoletnią Służbę)
 • Urszula Brykalska, wicedyrektor ds. liceum (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Piotr Chodoła, nauczyciel matematyki (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę),
 • Rafał Kurzępa, nauczyciel języka angielskiego i łacińskiego (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę),
 • Maciej Ziółkowski, nauczyciel języka angielskiego (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę).
 
Obok odznaczeń za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:
Agata Jankowska-Pakulska, nauczyciel biologii, oraz Jadwiga Piasecka, nauczyciel informatyki.
 
Oprócz tego, jedenaścioro nauczycieli ZSK otrzymało nagrody Dyrektora Szkoły:
 • ks. Sebastian Tomczak, wicedyrektor ds. przedszkola i szkoły podstawowej;
 • ks. Jacek Buta, nauczyciel religii;
 • Tomasz Centkowski, nauczyciel muzyki i informatyki;
 • Paulina Makowska, nauczyciel edukacji przedszkolnej;
 • Agata Nawrocka, nauczyciel języka angielskiego;
 • Wioletta Piasecka, nauczyciel języka polskiego;
 • Lidia Wiśniewska, nauczyciel języka polskiego;
 • Krzysztof Jabłoński, administrator sieci szkolnej;
 • Grzegorz Siedlaczek, kierownik ds. porządkowych;
 • Agnieszka Laskowska, pracownik obsługi szkoły;
 • Julia Warszawiak, pracownik obsługi szkoły.
 
Wyróżnionym gratulujemy!