Nabożeństwo ekspiacyjne w kościele św. Maksymiliana w Koninie


22 czerwca 2021 r., ks. MSz

Nabożeństwo ekspiacyjne w kościele św. Maksymiliana w Koninie

Wieczorem 21 czerwca br., bp Krzysztof Wętkowski poprowadził modlitwę ekspiacyjną w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu kościoła św. Maksymiliana M. Kolbego w Koninie po akcie wandalizmu, do jakiego w niej doszło w dniu 16 czerwca br.
 
Odprawione zostało nabożeństwo przebłagania za zniewagi wyrządzane Bogu przez ludzi – za akty wandalizmu i profanacje, a szczególnie za ostatnie zniszczenia w konińskiej kaplicy. W modlitwie ekspiacji bp Wętkowski zwrócił się do Chrystusa Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie słowami: „Panie Jezu Chryste, chcemy wynagradzać Ci za nasze grzechy, a szczególnie za świętokradcze sprofanowanie Twojego wizerunku i figury przedstawiającej wizerunek Twej Niepokalanej Matki, którego dokonano w tej kaplicy w dniu 16 czerwca br. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci wołamy: przebacz nam nasze winy! I prosimy: miej Miłosierdzie dla nas i całego świata”.
 
Po ostatniej profanacji Biskup Włocławski skierował do księży i wiernych miasta Konina specjalny list odczytywany w świątyniach miasta w niedzielę 20 czerwca. Napisał w nim: 
 
 
Siostry i Bracia!
 
Z bólem i smutkiem przyjąłem wiadomość o akcie wandalizmu, do jakiego doszło w środę 16 czerwca, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Koninie. Niestety, jest to w ostatnim czasie kolejne tego typu zdarzenie w konińskiej świątyni, które zawiera nie tylko znamiona chuligańskiego wybryku, ale również profanacji miejsca świętego i agresji skierowanej wobec wiary i Kościoła.
Zwracam się z apelem do mieszkańców Konina, a zwłaszcza do wiernych parafii św. Maksymiliana Kolbego o ekspiację i modlitwę o nawrócenie dla sprawcy tego czynu. Niech to bolesne wydarzenie stanie się dla nas wszystkich okazją do odnowienia naszej wiary i pogłębienia miłości do Chrystusa i Kościoła.
 
Z darem pasterskiego błogosławieństwa i modlitwy
           
+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski