Niedziela powołaniowa w konińskiej farze


4 czerwca 2023 r., al. Adam Kałużny

Niedziela powołaniowa w konińskiej farze

Dnia 4 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej wspólnota włocławskiego seminarium z ks. prefektem Julianem Głowackim gościła, w ramach niedziel powołaniowych, w parafii św. Bartłomieja w Koninie.
 
Ksiądz prefekt podziękował gospodarzowi miejsca – ks. prałatowi Tomaszowi Michalskiemu za zaproszenie do parafii farnej, przedstawił także historię włocławskiego seminarium, które wpisuje się w obchodzone w tym roku 900-lecie diecezji włocławskiej. Pochylił się również nad tajemnicą dnia - Trójcą Świętą uwrażliwiając wiernych, iż najprostszym, a zarazem najpiękniejszym wyznaniem wiary w Trójjedynego Boga jest znak krzyża.
 
Następnie klerycy podzielili się swoimi świadectwami powołaniowymi. Były one różne, ale we wszystkich przewijał się jeden wątek - trzeba zawsze, w każdej okoliczności zaufać Panu Bogu. Klerycy wzięli również udział w dialogowanej homilii z dziećmi, wygłoszonej przez jednego z diakonów, byli również świadkami sakramentu chrztu oraz włączenia przez księdza prefekta jednego z młodzieńców do grona ministrantów.
 
Każdy taki wyjazd jest bardzo budujący zarówno dla wspólnoty seminaryjnej, jak i wspólnoty parafialnej, ponieważ jej uczestnicy mogą wymieniać się wzajemnymi doświadczeniami, a co najważniejsze - modlić się nawzajem za siebie.