Nowi akolici i lektorzy włocławskiego WSD


26 listopada 2021 r., al. MM

Nowi akolici i lektorzy włocławskiego WSD

W piątek, 26 listopada, na zakończenie rekolekcji przed Adwentem w Wyższym Seminarium Duchownym im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego we Włocławku, bp Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów dwóch alumnów IV roku i trzech alumnów z roku III do grona lektorów. Uroczystość miała miejsce w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa.  
 
Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział „Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia zadań wynikających z przyjęcia posługi. Przypomniał o nich w pouczeniu bp Wętkowski podkreślając, że posługa lektoratu to szczególne posłannictwo. „Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentu” – mówił.
 
Zwracając się do kandydatów na akolitów biskup włocławski przypomniał, że uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła w sposób szczególny, pomagając kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej wiernym oraz zanosząc ją chorym.
 
Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci na lektorów przyjęli z rąk biskupa księgę Pisma Świętego, a ustanowieni akolitami naczynie z chlebem, w którym to znaku powierzona im została posługa akolitatu. Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w tajemnice Eucharystii oraz otaczania jej pełną czcią i szczerym szacunkiem.
 
Posługa lektoratu i akolitatu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Przyjmujący tę pierwszą czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Akolita jest ustanowiony aby wspomagać diakona i usługiwać kapłanowi. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może tego sakramentu udzielać gdy brakuje kapłanów i diakonów albo gdy liczba wiernych jest tak duża, że bez pomocy akolity obrzęd sprawowania Mszy św. znacznie by się przedłużył.
 
W słowie przed błogosławieństwem, ksiądz biskup, zwracając się do nowo ustanowionych lektorów i akolitów, przypomniał codziennie słyszane słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Hierarcha zaznaczył, że słowa te powinny nie tylko wzywać do uobecniania Ofiary eucharystycznej, ale prowadzić do drugiego człowieka, ofiarując mu siebie.
 
Mszę św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu koncelebrowali: ks. dr Ireneusz Świątek - rektor WSD, ks. wicerektor dr Jacek Bartczak, ks. Remigiusz Zacharek, ojciec duchowny alumnów, oraz ks. Marcin Pachliński, dyrektor ekonomiczny WSD, a także ojciec rekolekcjonista - ks. dr Przemysław Sawa.
 
Rekolekcyjne skupienie dla alumnów poprowadziła grupa ewangelizacyjna Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody - SECiM z Bielsko-Białej.