Oazowe rekolekcje we włocławskim WSD


26 lipca 2022 r., Marta Piątkowska

Oazowe rekolekcje we włocławskim WSD

W dniach od 17 lipca do 1 sierpnia 2022 r. młodzież z Tuliszkowa, wraz z ks. Rafałem Marczewskim, wikariuszem parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kruszynie, przeżywa piętnastodniową oazę rekolekcyjną Ruchu Światło-Życie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Seminarium po raz pierwszy w swojej historii gości młodzież oazową.
 
Młodzi formują się w dwóch grupach według programu Oazy Nowej Drogi III stopnia oraz Oazy Nowego Życia II stopnia. Każdego dnia uczestnicy pochylają się nad jedną tajemnicą różańcową. Głównym elementem dnia jest Eucharystia. Młodzież rozważa także słowo Boże w Namiocie Spotkania oraz w czasie kręgu biblijnego. Grupa młodsza zgłębia istotę wspólnoty Kościoła, natomiast grupa starsza pochyla się nad Księgą Wyjścia i przygotowuje się do Exodusu, czyli celebracji wyjścia z niewoli grzechu. Dlatego młodzież ONŻ II uczestniczy także w codziennych celebracjach słowa Bożego.
 
Seminarium stwarza bardzo dobre warunki dla rekolekcji oazowych. Tamtejsze oratorium jest miejscem codziennej porannej modlitwy, Eucharystii oraz celebracji; refektarz pełni rolę stołówki, a wirydarz jest miejscem porannej gimnastyki oraz Namiotu Spotkania ze słowem Bożym. Niektóre sale służą jako miejsca spotkań małych grup.
 
Młodzież odwiedziła także Muzeum Diecezjalne, katedrę, kościół św. Jana Chrzciciela. Młodzi spotkali się także z wykładowcami i moderatorami włocławskiego WSD.