Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę 2018 (zapowiedź i zaproszenie)


11 lipca 2018 r., ks. Marek Molewski

Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę 2018 (zapowiedź i zaproszenie)

„JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM” – to hasło Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskie na Jasną Górę w roku 2018. Od drugiej połowy lipca rozpoczną sie zapisy pątników chcących wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Pątnicy wyruszają z Włocławka, Konina, Turku i Dzierżaw. Pielgrzymi przybywają do Sanktuarium Narodu Polskiego na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza grupa z Włocławka wyruszy na pątniczy szlak 6 sierpnia br., kolejna z Konina 7 sierpnia br., z Turku 8 sierpnia br. i z Dzierżaw 9 sierpnia br. Do Częstochowy dotrą w dniu 13 sierpnia br., by w godzinie miłosierdzia Bożego modlić się przed obrazem Matki Bożej, Królowej Polski.
           
W tym roku pielgrzymi w sposób szczególny - przez swą obecność, modlitwę, pokutę oraz umartwienie - włączą się w wielkie dziękczynienie naszego narodu za dar niepodległości. W czasie wspólnej drogi pochylą się nad znaczeniem i sensem ludzkiej wolności, patrząc nań również jako na zadanie - zarówno duchowe jak i patriotyczne. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości będziemy zawierzali Matce Bożej naszą Ojczyznę, szczególnie wszystkie trudne sprawy dnia dzisiejszego.
 
Pielgrzymka to doświadczenie wiary, czas nawrócenia, szansa spotkania Pana Jezusa i Jego Matki w głęboko przeżytych sakramentach. To okazja przerwania marazmu w  życiu duchowym. Hasło pielgrzymki „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” wyznacza nam cel jaki postaramy się wspólnie osiągnąć. By uczestniczyć w tych szczególnych rekolekcjach trzeba uczynić odważny krok i zapisać się na pielgrzymkę. Wszyscy chętni, proszeni są o kotntakt z parafią z której wyruszą poszczególne grupy pielgrzymkowe, tam będzie można otrzymać wszelkie informacje związane z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej.
 
Zapraszamy młodzież, dorosłych i tych, którzy myślą że już za późno: nie obawiajmy się trudów! Maryja wzywa do modlitwy i pokuty; pielgrzymka to ten krok, do którego zachęca nas Matka Boża!
 
Adresy parafii z których wyruszą grupy pątnicze, tworzące pierwszą część naszej pielgrzymki oraz numery telefonów informacyjnych:
 
30 PIELGRZYMKA WŁOCŁAWSKA
Kierownik: ks. Sebastian Adamczyk
Zapisy: Kancelaria Parafii Katedralnej we Włocławku, pl. Kopernika 7;
Informacje: tel. 54 231 22 32 lub 737 447 552;
www.pielgrzymkawloclawska.pl
 
28 PIELGRZYMKA KONIŃSKA
Kierownik: ks. Kamil Jakubowski
Zapisy: Kancelaria Parafii św. Maksymiliana w Koninie, ul. św. Maksymiliana 2;
Informacje: tel. 63 249 75 06 lub 690 998 676;
www. maksymilian.konin.pl; www.pielgrzymka.konin.pl

28 PIELGRZYMKA TURECKA
Kierownik: ks. Dariusz Ziemniak
Zapisy: Kancelaria Parafii św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Informacje: tel. 63 278 50 90 lub 605 763 517;
www.parafiaturek.pl
 
28 PIELGRZYMKA DZIERŻAWSKA
Kierownik: ks. Marian Kilichowski
Zapisy:
Kancelaria Parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach;
Informacje: tel. 603 883 449