Podopieczni włocławskiego schroniska Caritas na Jasnej Górze


10 listopada 2019 r., dk. Damian Kurzawski

Podopieczni włocławskiego schroniska Caritas na Jasnej Górze

Dnia 9 listopada 2019 r. miała miejsce XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę. Wśród uczestników znaleźli się również podopieczni włocławskiego schroniska Caritas. Pielgrzymowali oni wraz siostrami albertynkami, które na co dzień posługują wśród bezdomnych, oraz alumnami włocławskiego WSD - wolontariuszami w Schronisku.
 
Spotkanie rozpoczęło od zawiązania wspólnoty prowadzonego przez częstochowską wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Po powitaniu uczestników przez dyrektora Caritas archidiecezji częstochowskiej, ks. dr Jan Koclęga wygłosił konferencję. Podkreślił w niej wartość każdego człowieka, która ma swoje źródło w Bogu i Jego miłości oraz dziele stworzenia i odkupienia. Zwrócił również uwagę, że nikt nie powinien czuć się bezdomny, bo całe życie człowieka jest pielgrzymką do domu Ojca, a w obecnie wszyscy znajdują się w domu Matki.
 
Po konferencji uczestnicy mogli wysłuchać bardzo szczegółowo przedstawionej historii życia znanego aktora - Lecha Dyblika.
 
Szczytowym momentem pielgrzymki była Eucharystia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Przybylskiego, częstochowskiego sufragana.
 
W homilii Ksiądz Biskup, nawiązując do przykładów ze swojego życia, podkreślał jak bardzo ważne jest trwanie przy Bogu pomimo wszystkich nawet najbardziej niesprzyjających okoliczności. Hierarcha apelował, aby każdy z uczestników pielgrzymki powierzył się w opiekę Matce Bożej, bo Ona jest najlepszą przewodniczką na drogach życia i pomocą w wyjściu ze wszelakich problemów i uzależnień.
 
Pielgrzymka zakończyła się wspólnym obiadem ufundowanym przez Caritas Polska i spożytym wraz z bp. Przybylskim.