Przedstawiciele diecezji włocławskiej uczestnikami Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Szkół Specjalnych


19 listopada 2023 r., ks. JB

Przedstawiciele diecezji włocławskiej uczestnikami Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Szkół Specjalnych

W dniach 17-19 listopada na warszawskich Bielanach odbywała się  X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do Mnie”.
 
Zasadnicza część wykładowo-warsztatowa miała miejsce w sobotę i zgromadziła ponad 100 katechetów i opiekunów dzieci ze szczególnymi wymaganiami edukacyjnymi. Wśród uczestników było 7 nauczycieli religii z różnych szkół diecezji włocławskiej. Organizatorzy zadbali o szerokie spektrum tematyki wykładowej. Omawiane zagadnienia poruszały nie tylko tematy dotyczące dzieci niepełnosprawnych, ale również ogólne problemy związane z budowaniem relacji z uczniami szkole. Katecheci z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr Anety Rayzacher - Majewskiej nt. „Rodzic – katecheta wróg czy przyjaciel?”. Warto wspomnieć, że prelegentka ta kilka lat temu gościła na spotkaniach rejonowych katechetów diecezji włocławskiej. Wykład i ciekawe warsztaty na temat: „Jak budować relację z każdym uczniem?” poprowadził dr Jacek Kielin - specjalista od komunikacji interpersonalnej. Natomiast w arkana duchowości wprowadzał katechetów ks. dr Marek Szymula.
 
Zwieńczeniem spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, który również wygłosił homilię. Na kanwie przypowieści o talentach kaznodzieja odniósł się do pracy z dziećmi o różnych możliwościach intelektualnych, podkreślając indywidualny rozwój każdego.
 
Po Mszy Świętej miała miejsce jubileuszowa gala z okazji 10-lecia spotkań katechetów, którzy nie szczędzą czasu i sił, aby podnosić swoje kwalifikacje i podzielić się doświadczeniami z niełatwej pracy w różnych środowiskach na terenie całej Polski.