Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom - dla osób świeckich i duchownych


8 lipca 2021 r.

Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom - dla osób świeckich i duchownych

W Roku Rodziny i w Roku Świętego Józefa duszpasterstwo rodzin zaprasza do podjęcia i współtworzenia kolejnej edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom. Studium adresowane jest do duszpasterzy już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i wielowymiarowe towarzyszenie małżonkom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie.
 
Studium organizowane jest również dla osób świeckich.

Zajęcia odbywać się będą w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach.
 
Patronat nad studium objął Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.
 
Szczegółowe informacje  w załączeniu.