Święcenia diakonatu i prezbiteratu w katedrze włocławskiej (zapowiedź)


18 maja 2021 r.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu w katedrze włocławskiej (zapowiedź)

Administrator Apostolski diecezji włocławskiej biskup Wiesław Mering udzieli święceń diakonatu we włocławskiej katedrze alumnom V roku WSD we Włocławku, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dnia 23 maja br. o godz. 15. Święcenia kapłańskie diakoni przyjmą z rąk Administratora Apostolskiego diecezji w 10. Niedzielę Zwykłą, 6 czerwca br. o godz. 15.