Święto Miłosierdzia w parafii urodzenia i chrztu św. Faustyny: w duchowej łączności z pielgrzymami


9 kwietnia 2021 r.

Święto Miłosierdzia w parafii urodzenia i chrztu św. Faustyny: w duchowej łączności z pielgrzymami

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich zaprasza do duchowego przeżycia święta Miłosierdzia Bożego.
 
– Ze względu na obostrzenia pandemiczne tegoroczna uroczystość będzie skromniejsza, co oznacza, że między innymi nie przewiduje się procesji z relikwiami Świętej Faustyny z Głogowca do Sanktuarium – informuje kustosz sanktuarium ks. Janusz Kowalski.
 
Zapraszamy do duchowej łączności ze świętującymi Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, wszystkich, którzy w tym roku pozostaną w swoich domach – zachęca Ksiądz Kustosz. Niech wedle obietnicy Pana Jezusa, Króla Miłosierdzia, wyleje się w tym dniu ze źródła Jego Miłosierdzia, „całe morze łask”, na tych, którzy szukają Jego Oblicza.
 
Tegoroczne obchody Świata Miłosierdzia Bożego, w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich, przebiegać będą w następującym porządku: Msze św. sprawowane będą o godz. 8.30, 11.00 i 16.00. Wieczorną Eucharystię poprzedzi wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia połączona z Koronką i Litanią do Miłosierdzia Bożego, oraz Różańcem.
 
Święto Miłosierdzia Bożego, które w Kościele świętym obchodzimy w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, wyszło z wnętrzności Miłosiernego Serca Jezusa. Pan Jezus powiedział do świętej Siostry Faustyny:
 
„(…) Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. (…).” (Dz. 699).
 
Dnia 30 kwietnia 2000 roku, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej na Placu św. Piotra w Rzymie, Papież Jan Paweł II ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego, jednocześnie wynosząc do chwały świętych Siostrę Faustynę Kowalską. Od tego pamiętnego dnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego gromadzi liczne rzesze spragnionych Bożej łaski i Bożego zmiłowania. Wpatrzeni w Obraz z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, gromadzimy się w naszych świątyniach, aby zaczerpnąć ze zdroju Miłosierdzia Bożego.

Św. Siostra Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec, w parafii Świnice Warckie leżącej na terenie diecezji włocławskiej, jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. W swojej rodzinnej parafii spędziła ponad połowę życia i tu odczuwała wezwanie do służby Bożej oraz doświadczyła pierwszych spotkań z Chrystusem.
 
1 sierpnia 1925 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie. Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia. Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła.
 
Sanktuarium w kościele parafialnym w Świnicach Warckich zostało ustanowione dekretem bp. Bronisława Dembowskiego z dnia 25 września 2002 roku. Kościół w Świnicach Warckich jest miejscem chrztu św. Faustyny. Przechowuje się w nim bezcenne skarby po wielkiej rodaczce: chrzcielnicę, przy której została ochrzczona, konfesjonał, w którym się spowiadała, ołtarz, przed którym się modliła. 16 lutego 2004 r. podjęta została decyzja o rozbudowie kościoła, a uroczystego poświęcenia nowej części sanktuarium dokonał biskup włocławski Wiesław Mering w dniu 23 sierpnia 2015 r.