Trwa rekrutacja na PWT w Koninie! (drugi nabór)


4 września 2018 r.

Trwa rekrutacja na PWT w Koninie! (drugi nabór)

Papieski Wydział Teologiczny - oddział w Koninie, już od prawie 25 lat kształci kolejne zastępy absolwentów, aby we współczesnym świecie nie brakło głosicieli Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Nasza Uczelnia, jako zamiejscowy oddział Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - Collegium Joanneum, dzięki wykwalifikowanej kadrze profesorów, dogodnym warunkom studiowania oraz możliwości nabycia niezbędnych umiejętności i kompetencji, cieszy się coraz większą popularnością. Świadczy o tym wzrost liczby studentów, zarówno na studiach magisterskich z teologii, gdzie absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczno-katechetyczne do nauczania religii na wszystkich poziomach edukacyjnych w szkole, jak też na studiach podyplomowych z teologii. W ubiegłym roku uruchomiony został kierunek Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli, dla osób mających ukończone studia z przygotowaniem pedagogicznych, które chcą uczyć religii w szkole. W dobie kryzysu małżeństwa i rodziny, wiele osób decyduje się na kierunek Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego, aby dzięki rzetelnej wiedzy i umiejętnościom personalnym, zaangażować się w duszpasterstwo rodzin i pracę w poradniach małżeńsko-rodzinnych. Dla osób, pragnących pogłębić swe życie duchowe, niezależnie od wieku i wykształcenia, bardzo ciekawą propozycją jest Studium Duchowości Chrześcijańskiej, które spotyka dwa razy w miesiącu (czwartki: od 17.00 do 19.30).
 
Oferta edukacyjna na rok akademicki 2018/2019:
 
  • Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego (2-letnie, wykłady z soboty);
  • Studium Duchowości Chrześcijańskiej (1,5 roku - dwa razy w miesiącu);
  • Teologia (studia magisterskie - możliwość ubiegania się o stypendia);
  • Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli (2-letnie, wykłady w soboty);
  • Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli (2-letnie, wykłady w soboty).
 
Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów: od 15 sierpnia do 30 września 2018r.
 
Więcej informacji na stronie: www.pwtkonin.pl
 
Telefon kontaktowy: 518-014-611
 
 ks. dr Rafał Zieliński, dyrektor PWT w Koninie