Ukazała się książka poświęcona ks. płk. dr. Edmundowi Nowakowi


3 sierpnia 2022 r., teskt i foto: ks. DD

Ukazała się książka poświęcona ks. płk. dr. Edmundowi Nowakowi

Licząca sobie już blisko 900 lat Diecezja Włocławska nazywana bywa „diecezją męczenników”. W jej historię wpisuje się m.in. ofiara życia 220 kapłanów z bł. Michałem Kozalem, biskupem sufraganem włocławskim, którzy ponieśli męczeńską śmierć za wiarę w czasie II wojny światowej. Część z nich została beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1999 r., w gronie 108 męczenników II wojny światowej.
 
Od wielu już lat trwają także działania, by w identyczny sposób uczcić bohaterstwo „Golgoty Wschodu” - ofiar totalitaryzmu sowieckiego. W te wysiłki wpisuje się działalność edukacyjna i kulturalna przywracająca historyczną prawdę, a także przygotowywany proces beatyfikacyjny kapelanów Wojska Polskiego. Wśród nich jest ks. płk. dr Edmund Nowak, kapłan diecezji włocławskiej, postać aktywna duszpastersko, twórcza naukowo i społecznie w okresie międzywojennym m.in. jako kapelan służby czynnej Wojska Polskiego, uczestnik wojny z bolszewikami, duszpasterz w Grodnie, Lwowie, Wilnie i Lublinie, dziekan polowy II Armii WP, a następnie jeniec sowieckich obozów, zamordowany w Twerze, pogrzebany w Miednoje. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika WP przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od ponad 10 lat Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich przybliża jego historię, by odpowiednio go uczcić, a także wspomóc w procesie beatyfikacyjnym.
 
Jedną z inicjatyw jest wydana ostatnio książka, zatytułowana: „Ksiądz pułkownik dr Edmund Nowak (1891-1940). Dziekan Wojska Polskiego”, autorstwa Barbary Tarkowskiej oraz Ks. Damiana Donderowicza (prawnuka siostry ks. Nowaka), opatrzona słowem wstępnym i błogosławieństwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego. Publikacja ta ukazuje ks. Nowaka jako kapłana szanowanego przez władze wojskowe i cywilne, kochanego przez żołnierzy, których obdarzał miłością bratnią i ojcowską, który w sowieckiej niewoli wspierał jeńców religijną posługą, heroicznie broniąc wiary katolickiej i polskich wartości.
 
Autorzy dziękują wszystkim za pomoc w pracach nad książką i jej wydaniem, wyrażając nadzieję, że publikacja pomoże w przywracaniu pamięci o zapomnianych bohaterach.