Włocławek: gość z Nigerii w parafii św. Jana Chrzciciela


28 lipca 2022 r., DD

Włocławek: gość z Nigerii w parafii św. Jana Chrzciciela

W czwartek, 28 lipca, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku gościł ks. dr Philemon Ayibo z Nigerii, który udał się tam na zaproszenie katechety Dariusza Duszeńskiego. Odwiedziny we włocławskiej szkole miały miejsce przy okazji pobytu ks. Ayibo w parafii św. Jana Chrzciciela, w której posługuje ks. Łukasz Matuszak, prywatnie przyjaciel nigeryjskiego gościa.
 
W czasie wizyty w LMK ks. Ayibo spotkał się m.in. Iloną Michalską, wicedyrektor szkoły. Była to okazja do zaprezentowania historii i osiągnięć liceum oraz bliższego poznania Nigerii.  Nakreślony też został plan współpracy społeczności „konopniczańskiej” z nigeryjską z młodzieżą, z którą pracować będzie ks. Ayibo. Uczniowie LMK dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwości poznania innych kultur i tradycji, a przede wszystkim okazję do doskonalenia języków obcych.
 
Ks. Ayibo włączył się też w akcje prowadzoną przez LMK #SelfiezKonopnicką, umawiając się już na wrześniową telekonferencję między zaprzyjaźnionymi społecznościami Polski i Nigerii.
 
Podczas Mszy św., sprawowanej o pokój i zaprzestania zabijania chrześcijan na całym świecie, a szczególnie w Nigerii, ks. Ayibo wygłosił krótką homilię.
 
Ks. Philemon Ayibo jest związany z Polską przez studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po powrocie do ojczyny będzie wykładowcą na wyższych uczelniach pracując jednocześnie z młodzieżą.
 
Nigeria jest szczególnym krajem na kontynencie Afryki. Za tym zdaniem nie kryją się tylko bogate złoża naturalne takie jak ropa naftowa czy węgiel kamienny. Pomimo takiego bogactwa kraj ten pozostaje regionem biedy i ubóstwa. Prawdziwym bogactwem Nigerii są ludzie i ich wiara. Kraj ten zamieszkuje ponad 160 milionów ludzi. Ponad 45,5% stanowią chrześcijanie, w tym prawie 13,3% to katolicy (2 3800 000); 45% to muzułmanie, pozostali mieszkańcy to wyznawcy religii etnicznych. Kościół w Nigerii jest bardzo żywy. Charakteryzuje go ogromne zaangażowanie świeckich. Kościół niemal od początku prowadzi szkolnictwo, co dało dobrze wykształconą kadrę i pozwoliło Nigerii sięgnąć po niepodległość i suwerenność.
 
W latach 1967-1970 toczyła się tam wojna domowa, której podłożem były konflikty ekonomiczne i religijne. Jak mówi ks. Ayibo, Nigeria wciąż jest państwem niespokojnym. Na północy kraju działają liczne bractwa muzułmańskie, które od 1999 roku w 12 stanach całkowicie i w 4 częściowo wprowadziły islamskie prawo szariatu jako obowiązujące oraz dążą do opanowania stolicy państwa, Abuja. Skala prześladowania chrześcijan przez muzułmanów nasiliła się w niektórych stanach północnej Nigerii oraz na terenie między północno-południem kraju. Ponadto, powstaje coraz więcej brutalnych islamskich sekt (najpopularniejsza wśród nich to Boko Haram) w niektórych częściach północnej Nigerii. Skutkiem tego są tysiące spalonych kościołów (w samym stanie Borno w ciągu 3 lat spalono 64 kościoły) i wielu zabitych chrześcijan.