Włocławek: relikwie św. Brata Alberta dla sanktuarium św. Józefa


14 czerwca 2021 r., ks. Janusz Bartczak

Włocławek: relikwie św. Brata Alberta dla sanktuarium św. Józefa

W niedzielne południe, 13 czerwca, parafia św. Józefa we Włocławku powitała uroczyście relikwie św. Brata Alberta Chmielowskiego.
 
Relikwie osobiście przekazała s. Teresa Maciuszek - Siostra Starsza (Matka Generalna) Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim wraz z Radą Zgromadzenia.
 
W uroczystości wzięły udział również Siostry Albertynki mieszkające i pracujące na terenie Włocławka, z przełożoną wspólnoty s. Dominiką Uściłowicz na czele, które zatroszczyły się o piękno liturgii i wystrój kościoła.
 
Mszy Świętej przewodniczył gospodarz miejsca - ks. prał. dr Janusz Bartczak, który w swoim kazaniu przywołał kilka fragmentów biblijnych mówiących o obrazie Boga jaki ze swej natury nosi w sobie każdy człowiek. Następnie kaznodzieja nawiązał do postaci św. Brata Alberta, który w pierwszym etapie życia przelewał wrażliwość serca na płótna malarskie, a później zaczął dostrzegać oblicze Syna Bożego w najbardziej skrzywdzonych, odrzuconych i pogubionych. Podsumowując Ksiądz Proboszcz zachęcił do codziennego tworzenia najważniejszego obrazu, czyli przeżywania własnego życia tak, jak je widzi pełnymi miłości oczami Bóg oraz do dostrzegania wśród milionów obrazów tych najważniejszych: obrazów Boga w drugim człowieku, zwłaszcza potrzebującym i najmniej kochanym.
 
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Proboszcz podziękował Siostrom i wszystkim uczestnikom liturgii za udział w Mszy Świętej. Siostra Starsza dziękując za zaproszenie, w swoim słowie przybliżyła jeszcze bardziej postać Świętego i podkreśliła, że Brat Albert jest obecny od wielu lat we Włocławku poprzez działalność Sióstr Albertynek, a od dzisiaj także w Sanktuarium św. Józefa we Włocławku. Elementem końcowym było umieszczenie relikwii przy Ołtarzu Miłosierdzia w nawie bocznej naszej świątyni.