Włocławek: rozpoczęła się XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi


7 lipca 2021 r., teskt ks. AT; foto ZSNM

Włocławek: rozpoczęła się XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

„Przyzywając Ducha Świętego szukajcie natchnienia, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób realizować charyzmat zakonny w zmieniającym się świecie”, mówił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski 7 lipca, w kaplicy domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, podczas Mszy św. rozpoczynającej obrady XVIII Kapituły Generalnej, której przyświeca hasło: „Powołane, aby iść za Chrystusem i wiernie Go naśladować” (PC, 1).
 
W homilii ksiądz biskup, nawiązując do Ewangelii z dnia, ukazał obraz uczniów Chrystusa, który tworzą różne osoby: od umiłowanego Jana, poprzez celnika Mateusza, aż po  zdrajcę Judasza. Każdy człowiek wchodząc do określonej wspólnoty wnosi do niej swoje cechy charakteru i przyzwyczajenia, zaznaczył hierarcha, dodając, że dopiero w wyniku formacji dokonanej przez Pana Jezusa człowiek potrafi skupić się na sprawach Bożych, odsuwając te drugorzędne na dalszy plan. Dopiero tak uformowana wspólnota może właściwie realizować powierzone jej zadania.
 
W tym kontekście bp Wętkowski przypomniał, że Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi jest także zobowiązane Chrystusowym wezwaniem do głoszenia królestwa Bożego przede wszystkim przez znak życia chrześcijańskiego, zakonnego oraz poszczególne zadania wynikające z zakonnych charyzmatów. „To wszystko powinno prowadzić do głoszenia prawdy, że bliskie jest królestwo niebieskie” - zaznaczył biskup włocławski, dodając, że zadanie to ma być realizowane wobec „owiec, które poginęły”. „Ludzi zagubionych nie brakuje także w naszej Ojczyźnie. Głoszenie »bliskie jest królestwo Boże« powinno być skierowane przede wszystkim do nich. I to jest zadanie Kościoła dziś” - mówił bp Wętkowski. Aby to wyzwanie wykonać trzeba podjąć różne obowiązki, także te związane z posługą przełożeństwa. Jako idealny przykład sprawowania władzy ksiądz biskup przywołał Józefa egipskiego, który cechował się mądrością i wynikającą z niej umiejętnością przewidywania przyszłości oraz zapobiegliwością, ale także sprawiedliwością i miłosierdziem. „To są elementy składające się na sposób sprawowana władzy także we wspólnocie Kościoła”, powiedział homilista.
 
Na zakończenie ksiądz biskup przytoczył słowa św. Benedykta, mówiącego, że „ten, który sprawuje władzę musi wyróżniać się trzema cechami: czystym sercem, trzeźwym umysłem i miłosierdziem”.
 
Kapituła Generalna zwoływana co sześć lat, reprezentuje całe Zgromadzenie i jest jego najwyższą władzą. W tegorocznym zgromadzeniu, które potrwa do 19 lipca, uczestniczy 21 delegatek. W czasie obrad wybrana zostanie nowa Matka Generalna oraz Zarząd Zgromadzenia.