Włocławek: wykład o bł. kard. Wyszyńskim


24 listopada 2021 r., tekst i foto: ks. JG

Włocławek: wykład o bł. kard. Wyszyńskim

W Centrum Kultury Browar B we Włocławku wykład naukowy zatytułowany „Czy chcesz wiedzieć, jak pięknie żyć i być szczęśliwym? Posłuchaj duchowego himalaisty bł. kard. Stefana Wyszyńskiego” poprowadził 24 listopada ks. dr Jerzy Jastrzębski z Warszawy. Zgromadzeni, głównie uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, mieli okazję bliżej poznać Prymasa Tysiąclecia, który przez blisko trzy dekady był związany z ich miastem.
 
Prelegent wskazał w czym Stefan Wyszyński może być bliski młodym ludziom i ukazywał hart jego ducha. – Mamy do wykorzystania konkretny czas. Jak go mądrze wykorzystać, żeby życia nie zmarnować? Jak „wejść na górę”, zanim Pan Bóg powie „game over”? – m.in.  na tak postawione przez siebie pytania odpowiadał prelegent przywołując życie i nauczanie błogosławionego prymasa. Treść wzbogacona multimedialną prelekcją została przekazana młodym ludziom w przystępny i dostosowany do ich wieku sposób.
 
Spotkanie miało wymiar dziękczynienia za beatyfikację absolwenta włocławskiego liceum i seminarium. Organizatorem było III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, a pomysłodawcą katecheta Dariusz Duszeński. Patronatem honorowym wydarzenie objął biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik oraz poseł Anna Gembicka, a medialnym tygodnik „Idziemy” wraz z diecezjalnym tygodnikiem „Ład Boży”, którego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Stefan Wyszyński. W czasie spotkania swoje muzyczne talenty zaprezentowali uczniowie i absolwentka LMK.
 
Ks. dr Jerzy Jastrzębski jest kapłanem archidiecezji warszawskiej. Posługiwał jako wikariusz w kilku parafiach zarówno w stolicy, jak i poza nią. W parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce był organizatorem wielu koncertów muzyki religijnej i klasycznej oraz zredagował m.in. tomik poezji pt: „Poezja jest zwierciadłem duszy”. Z kolei w Izabelinie rozwijał kult pierwszego proboszcza ks. Aleksandra Fedorowicza m.in. przygotowując wspólnie z gimnazjalistami i ich rodzicami filmy pt. „Święty z Izabelina” i „Przyjaciele Księdza Alego”, jak również audiobook „Ksiądz Ali znany i nieznany”. Zainicjował również coroczny bieg i piknik rodzinny pod hasłem: „AliRun-biegnij z ks. Alim”. Wspólnie z Piotrem Pałką, laureatem nagrody Totus Tuus, skomponował pieśń inspirowaną słowami pierwszego izabelińskiego proboszcza. W latach 2004-2007 ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Studia zwieńczył obroną pracy doktorskiej poświęconej nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Od roku 2010 w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie wykłada homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilku publikacji z zakresu homiletyki, retoryki, pośród których największy rozgłos zyskała książka pt: „Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej” oraz płyt „Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz „Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”. Należy do Wspólnoty Emmanuel i razem z nią prowadzi kurs z Katolickiej Nauki Społecznej – „Drogę Zacheusza” oraz spotkania „Młodych Emmanuela”. Jest też diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. W tym roku wydał książkę zatytułowaną „Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do odkrycia”, w której ukazuje, że poznawanie nauczania Prymasa Tysiąclecia może być pasjonującą przygodą oraz odkrywa przed czytelnikami niezwykłe historie z jego życia.
 
Szersza relacja wkrótce w „Ładzie Bożym”.