Województwo Kujawsko-Pomorskie uczciło swojego patrona


19 maja 2020 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie uczciło swojego patrona

W dzień setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, w Toruniu, oddano uczczono św. Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej Świętych Janów w Toruniu. Eucharystii przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel, a koncelebrowali biskupi z diecezji leżących na terenie województwa: Wiesław Meringa, Jan Tyrawa oraz Józef Szamocki.
 
Homilię wygłosił ks. bp Wiesław Śmigiel. Nawiązując do przeżywanego święta, pasterz Kościoła toruńskiego powiedział: „dzisiejsza rocznica to okazja do dziękczynienia za życie i nauczanie świętego Jana Pawła II. Nieustannie sięgamy do skarbnicy pontyfikatu patrona naszego województwa. Słuchając współczesnych wspomnień wielu ludzi słyszymy słowa «nasz papież». My również możemy tak mówić. «Nasz» oznacza tego, który nas rozumie, jest z nami, wskazuje drogę, czasem upomina, ale zawsze z troską”.
 
Szczególny charakter wspólnotowemu dziękczynieniu nadała obecność władz lokalnych i samorządowych.
 
Po celebracji zgromadzeni udali się na płac przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wzięli udział w uroczystej sesji Sejmiku Wojewódzkiego, poświęconej papieżowi Polakowi.
 
W jej trakcie odtworzone zostało okolicznościowe słowo księdza prymasa Wojciecha Polaka oraz Aldo Amatiego, ambasadora Włoch w Polsce. Uczestnicy wysłuchali także świadectwa Pierfilippo Crucittiego, syna Francesco Crucittiego, chirurga, który operował papieża po zamachu na placu Świętego Piotra, 13 maja 1981 r.
 
Na zakończenia sesji głos zabrał Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odnosząc się do wizyt papieża w Polsce podkreślił istotę pielgrzymowania w pontyfikacie Jana Pawła II, podczas których głosił chrystusową prawdę, rozpalając ludzkie serca i wlewając w nie nadzieję i odwagę. Przypomnieniem podróży była wystawa fotografii, upamiętniająca obecność papieża Polaka we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy.
 
Warto dodać, że województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym województwem w Polsce, które chlubi się patronatem największego z Polaków.