Zakończono pracę nad syntezą synodu o synodalności


29 czerwca 2022 r.

Zakończono pracę nad syntezą synodu o synodalności

„Synodalność napawa nadzieją na odrodzenie Kościoła” – to jeden z głównych wniosków, jaki można wysnuć z dyskusji odbywających się w diecezji włocławskiej w ramach synodu o synodalności.
 
Do końca maja br. do diecezjalnego koordynatora synodu napłynęło 128 syntez. Wśród nich są zbiorcze syntezy dekanalne, parafialne, wspólnot działających na terenie diecezji oraz 21 syntez indywidualnych, wśród których znajduje się głos ks. bp. Wiesława Meringa. Biskup Włocławski senior wyraził nadzieję, że „synod ożywi wiarę Ludu Bożego w to, że w Piśmie Świętym Kościół słyszy głos żywego Boga z Synaju i głos Jezusa Chrystusa – swojego Założyciela i Pana”. Biskup włocławski senior przypomniał, że zadaniem Kościoła jest stanie na straży Tradycji oraz troska o rodzinę. Stwierdził też, że „świeccy bronią dziś Ewangelii, głosząc ją bezinteresownie i gorliwie; bronią swoich duszpasterzy; wiele razy zawstydzają odwagą i bezkompromisowością duchownych”.
 
Poniżej pełna treść syntezy synodalnej diecezji włocławskiej