Zduńska Wola: Kapituła Prowincjalna Księży Orionistów


23 listopada 2021 r., tekst: ks. AT; foto: ks. MSz

Zduńska Wola: Kapituła Prowincjalna Księży Orionistów

„Rzućmy się w płomień nowych, nadchodzących czasów” pod tym hasłem, w Domu Misyjnym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli obraduje Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji tego zgromadzenia. Wyjątkowości wydarzenia dodaje również fakt, że odbywa się ono w historycznie pierwszym domu duchowych synów św. Alojzego Orione, którzy przybyli do Polski w 1923 r.
 
W drugim dniu spotkania, 23 listopada, z uczestnikami modlił się biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, hierarcha przestrzegł przed dwoma niebezpieczeństwami czyhającymi na człowieka: nie dać się zwieść i nie dać się wystraszyć. Dlatego konieczna jest umiejętności rozeznania w Duchu Świętym co pochodzi od Boga, a co od złego. Biskup przestrzegał też przed poddawaniem się wpływom świata, także w sferze duchowej, nawet jeśli takie postawy są promowane przez wielu ludzi. – Dzisiaj jest takie myślenie, że jeśli za czymś opowiada się większość, to jest to prawdą – mówił homilista, dodając – prawdy się nie głosuje, ale się do niej dochodzi. W tym kontekście zachęcił obecnych, aby, zgodnie z charyzmatem swojego zgromadzenia, starali się pomagać młodzieży odnaleźć właściwą drogę w życiu.
 
W dalszej części bp Wętkowski ukazał, że zagubienie powoduje zamęt. – Najpierw pojawia się on w myśleniu człowieka, a potem może przełożyć się na jego czyny – tłumaczył biskup włocławski, wskazując potrzebę słuchania głosu Boga, w czym pomaga modlitwa.
 
Nawiązując zaś do hasła Kapituły, powiedział, że aby w pełni je zrealizować, nie można poddać się lękowi. – Lęk paraliżuje człowieka. Odbiera mu zdolność myślenia i mówienia – wyliczał bp Wętkowski, zachęcając do czuwania nad sobą i powierzoną wspólnotą.
 
Na zakończenie zaznaczył, że Jezus zawsze przychodzi do człowieka z dobrą nowiną, nawet jeżeli jest trudna i czasami budzi trwogę. 
 
Kapituła Prowincjalna rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do czwartku 25 listopada. Jednym z jej zadań jest wskazanie celów i środków służących do wzrostu życia zakonnego i apostolatu Prowincji. Wydarzeniu przewodniczy ks. dr Krzysztof Miś FDP, przełożony prowincjalny, a uczestniczy w nim dziewiętnastu kapłanów i jeden brat zakonny. W drugim dniu spotkania do Kapituły dołączyły Siostry Orionistki z Przełożoną Prowincjalną, Instytut Życia Konsekrowanego, Orioński Instytut Świeckich oraz młodzież. Obecnie Księża Orioniści prowadzą w Polsce ponad dwadzieścia parafii, placówek i domów rekolekcyjnych.