PROGRAMY I PODRĘCZNIKI

W Diecezji Włocławskiej od 1 września 2012/2013 obowiązują nowe programy i podręczniki zgodne z nową Podstawą Programową Katechezy z 8 marca 2010 r.:

1. Podręczniki Wydawnictwa WAM; lista tytułów i numerów programów oraz podręczników do religii:

Numery nowych programów i podręczników do religii Wydawnictwa WAM

2. Podręczniki Wydawnictwa Święty Wojciech; lista tytułów i numerów programów oraz podręczników do religii na stronie Wydawnictwa 

Katechetów, którzy korzystają z podręczników zgodnych z PPK z czerwca 2001 r., obowiązują następujące programy i podręczniki:

Podręczniki dla Szkoły Podstawowej:

Numer programu do Szkoły Podstawowej AZ-1-01/1

 • Klasa I: W domu Bożym i rodzinie Jezusa, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-11-01/1-2
 • Klasa II: Bliscy sercu Jezusa, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-12-01/1-2
 • Klasa III: Jezusowa wspólnota serc, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-13-01/1-2 

(Podręcznikom dla klas I-III towarzyszą Karty pracy, zatytułowane tak samo jak poszczególne podręczniki).

 • Klasa IV: Powołani przez Boga Ojca, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-21-01/1-2 (nr programu AZ-2-01/1)
 • Klasa V: Umiłowani w Jezusie Chrystusie, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-22-01/1-2 (nr programu AZ-2-01/1)
 • Klasa VI: Uświęceni w Duchu Świętym, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-23-01/1-2 (nr programu AZ-2-01/1)

Podręczniki do Gimnazjum:

Numer programu do Gimnazjum AZ-3-02/02

 • Klasa I: Słowo Boga jest blisko Ciebie, red. D. Jackowiak, J. Szpet,, nr podręcznika AZ - 31-02/2-0  
 • Klasa II: Wolni przez miłość, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ - 32-02/2-0
 • Klasa III: Żyjąc z innymi dla innych, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ - 33-02/0

Podręczniki do programu Wierzyć Chrystusowi nr AZ-3-01/1
Temu programowi odpowiadają podręczniki z serii W drodze do Emaus

 • Klasa I: Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek,  WAM nr podręcznika AZ-31-01/1-11 (wyd. z roku 2004)
 • Klasa II: Jezus działa i zbawia,  red. Z. Marek, WAM nr podręcznika AZ-32-01/1-11 (wyd. z roku 2005)
 • Klasa II: Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM nr podręcznika AX- 32-01/1-1
 • Klasa III: Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM nr podręcznika AX-33-01/1-1

Temu programowi odpowiadają też podręczniki z serii Odsłonić twarz Chrystusa

 • Klasa I: Szukałem was, red. W. Kubik,  WAM nr podręcznika AZ-31-01/1-8
 • Klasa II: Jestem z wami,  red. W. Kubik,  WAM nr podręcznika AZ-32-01/1-8
 • Klasa III: Chodźmy razem, W. Kubik,  WAM nr podręcznika AX-33-01/1-8

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjałnych:

Numer programu do klas ponadgimnazjalnych AZ-4-01/1

 • Klasa I: Świadek Chrystusa w Kościele,  red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-41-01/1-2
 • Klasa II: Świadek Chrystusa w świecie,  red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-42-01/1-2
 • Klasa III: Świadek Chrystusa w rodzinie,  red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-43-01/1-2  

Wszystkim wymienionym wyżej podręcznikom towarzyszą Przewodniki Metodyczne, pod redakcją J. Szpeta, D. Jackowiak, które noszą takie same tytuły jak podręczniki dla uczniów i są również zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Podręcznik dla klasy "zerowej":
 
Numer programu AZ-0-04/4

Podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich, Przychodzimy do Pana Boga, red. D. Jackowiak, J. Szpet, nr podręcznika AZ-03-04/4-0. Książce tej towarzyszy także Podręcznik Metodyczny.

Podręczniki do Szkoły Specjalnej:

Dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim

Program naczania religii w szkołach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna wstopniu lekkim, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004 rok

 • Klasa I-II: Spotkanie z Bogiem, nr programu AZ-lh-04/10
 • Klasa IV-VI: Zaprzyjaźnieni z Trójcą Świętą, nr programu AZ-2h-04/10
 • Gimnazjum:  Bliscy Kościołowi, nr programu AZ-3h-04/10
 • Szkoła Zawodowa: Wiara wspólnoty, nr programu AZ-5h-04/10

Program: W ramionach ojca

Dła dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Klasa I - III: Bóg kocha mnie, nr programu GN-1i-02/5
 • KIasa IV - VI: Bóg prowadzi mnie, nr programu GN- 2i-02/5
 • Gimnazjum: Bóg uświęca mnie, nr programu GN-31-02/5