XXV edycja OKWB
25 maja 2021 r.
ks. Kowalski
26 kwietnia 2021 r.
Środa Popielcowa w Kramsku
18 lutego 2021 r.
Biskup Włocławski w Turku
14 lutego 2021 r.