Wielkopostny Dzień Skupienia dla Małżeństw i Rodzin (Sieradz, par. NSJ)


2 marca 2024 r