Wyjście Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę (Grupa Konińska)


7 sierpnia 2023 r