Zakończenie Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej (Msza św. dziękczynna za Diecezję we wszystkoich kościołach)


19 marca 2024 r