Święcenia prezbiteratu (komunikat ceremoniarza biskupiego)


9 czerwca 2023 r.

Święcenia prezbiteratu (komunikat ceremoniarza biskupiego)

W najbliższą sobotę, 10 czerwca, o godz. 11.00, biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski w bazylice katedralnej udzieli święceń prezbiteratu 5 diakonom włocławskiego WSD.
 
Istnieje możliwość koncelebrowania Mszy św. przez wszystkich księży. Prezbiterzy biorący udział uroczystości proszeni są o zabranie alby i stuły koloru białego. 
 
Dla koncelebry będą zarezerwowane miejsca w nawie głównej po lewej stronie - proszę o zajmowanie ławek począwszy od pierwszej.
 
 
 

ks. Zbigniew Łukasik
ceremoniarz biskupi