Bp Wętkowski spotkał się z uczestnikami II Kongresu Teologii Praktycznej