Przedstawiciele diecezji włocławskiej na zebraniu Krajowej Rady KSM