ks. mgr lic. Adam Kłonowski


Wyświęcony : 4 czerwca 2017 r (Lata kapłaństwa : 7)

Poczta


Adres
Warszawa,


Pełnione funkcje

Nazwa
Student, UKSW, Warszawa