ks. dr Jakub Ziemski


Wyświęcony : 8 czerwca 2014 r (Lata kapłaństwa : 9)

Parafia

Św. Jana Pawła II


Poczta
87-123

Adres
Brzozówka, ul. Szkolna 1


Pełnione funkcje

Nazwa
Wikariusz