ks. mgr Mateusz Włosiński


Wyświęcony : 9 czerwca 2019 r (Lata kapłaństwa : 4)

Poczta


Adres
Lublin,


Pełnione funkcje

Nazwa
Student, KUL JPII, Lublin