ks. prał. dr Roman Walczak


Wyświęcony : 17 maja 1997 r (Lata kapłaństwa : 26)

Poczta


Adres
Madryt,


Pełnione funkcje

Nazwa
Radca Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii