o. Zacheusz Baran OFM


Wyświęcony : 1 czerwca 2001 r (Lata kapłaństwa : 22)

Parafia

Św. Marii Magdaleny


Poczta
62-500

Adres
Konin, ul. Reformacka 2


Pełnione funkcje

Nazwa
Inny ksiądz